आज पलाचोक भगवती अथात काभेपलाचोकी श्रीविजेश्वरीदेवी प्राणप्रतिष्ठा गरेको दिन

Featured समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *