निर्धारित समय अगावै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालु हुन्छ

गण्डकी प्रदेश विशेष समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *