बिना प्रमाण गुण्ड भन्न मिल्छ राजिब गुरुङ ( दिपक मनाङ्गे )

गण्डकी प्रदेश राजनीति विशेष समाचार

मैले गुण्ड भएर कहाँ के के गरे प्रमाण देखाउनुस बिना प्रमाण गुण्ड भन्न मिल्छ ?सरकारको बेइजत त नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ : राजिब गुरुङ ( दिपक मनाङ्गे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *