लुम्लेलाई केन्द्र बनाएर ५.० रेक्टर स्केलको भुकम्प

Featured समाचार

कास्कीको लुम्लेलाई केन्द्र बनाएर ५.० रेक्टर स्केलको भुकम्प । भुकम्प मापन केन्द्र, काठमाडौद्वारा पुष्टि ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *